Despre INSTITUTUL NATIONAL DE INVENTICA

Pe platforma creată de prima Școală de Inventică din România (începând cu 1966) din munca entuziastă a unui grup de profesori universitari, inventologi, inventatori ce au propulsat peste 500 de studenți inventatori, școală ce a susținut înainte de 1989 peste 15 ediții de cursuri postuniversitare de inventică cu peste 1000 de absolvenți și a organizat simpozioane naționale de inventică, s-a născut Institutul Național de Inventică, consfințit prin ordinele Ministrului Învățământului și Științei nr. 700/1990 și respectiv 3204/1992 de înființare și reorganizare ca Institut de Inventică Iași și în conformitate cu art. 5 din HG nr. 459/1994 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Tehnologiei, ale HG nr. 467/1994 și prin ordinul nr. 2173/1995 prin care Ministerul Cercetării și Tehnologiei dispune obiectul de activitate al Institutului Național de Inventică.
În baza HG 459/29 iulie 1994 și conform HG 1449/17 noiembrie 2005, anexa 2, Institutul Național de Inventică  INI Iași face parte din instituțiile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare care funcționează în subordinea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică.
Institutul Național de Inventică Iași este instituție de cercetare-dezvoltare cu personalitate juridică, română, de interes public, finanțată din venituri extrabugetare realizate pe bază de contracte de cercetare. Prin poziția sa unică în cei 25 ani de activitate are înscrise în mod expres ca obiective fundamentale pe lângă structurarea inventicii ca știință și artă a creației tehnice, situată la confluența științelor fundamentale cu tehnologia, economia, managementul, logica, psihologia etc., performantica drept inginerie a performanței umane, precum și stimularea elaborării și aplicării invențiilor.
Inventica, știință în care Institutul a probat priorități mondiale,  are importanță strategică de primă mărime, încadrată fiind în sintezele științifice elevate, la același nivel cu energia atomică, ingineria genetică, înaltele tehnologii etc.
Întreaga strategie în programele de cercetare fundamentală și aplicativă în resursele umane și logistică a fost dirijată spre a păstra și valorifica eficient devansul pe care îl are Institutul Național de Inventică Iași în domeniu, valorificarea fiind realizată prin tot mai mulți inventatori profesioniști, a unui număr tot mai mare de invenții de înalt nivel, programe și tratate de învățământ creativ, toate acestea pentru a crea emulația care determină în colectivele de concepție, proiectare, cercetare, multiplicarea exponențială și calitatea actului de creație științifică și tehnică. Activitatea în institut a fost proiectată cu o structură flexibilă cu direcții de cercetare și proiecte conduse de  personalități în domeniu, cu o atragere și concentrare de competențe (12 profesori universitari, 18 doctori în științe, 5 conducători de doctorat) cu selecționarea și modelarea unui segment de  tineri cercetători de valoare.

Echipa Institutul National de Inventica