Despre PATLIB

PATLIB - challenges for the future - Proiect pilot in colaborare cu Oficiul European de Patente

 PATLIB reprezintă un acronim ce provine din două cuvinte englezești PATent LIBrary (Biblioteca de brevete de invenție). Centrele PATLIB au fost înființate într-o re?ea europeană pentru a furniza utilizatorilor acces local la informațiile din brevetele de invenție și la publicațiile legate de acestea. Centrele au personal calificat și cu experiență, care oferă asistență practică asupra unei palete largi de Drepturi de Proprietate Intelectuală (IPR). Din această re?ea europeană face parte ?i Centrul PATLIB Ia?i
Centrul PATLIB fiind familiarizitat cu necesită?ile ?i cererile industriei locale, regionale, agriculturii ?i serviciilor este capabil să ofere servicii de informare de valoare, în special întreprinderilor mici ?i mijlocii, unita?ilor de cercetare,  universită?ilor ?i inventatorilor individuali. .

Dacă dori?i să ob?ine?i informa?iile la o temă dată, ce sunt stocate în vastele colec?ii interne ?i interna?ionale ale bazelor de date cu brevete de inven?ii, ave?i posibilitatea de a solicita consultan?ă în căutări avansate,  oferită de exper?ii califica?i ce activează în cadrul Centrului PATLIB Ia?i.
Centrul nostru PATLIB oferă urmatoarele servicii de asisten?ă ?i consultan?ă:

  • Consultanță pentru protejarea produselor de proprietate intelectuală (industrială):

- Brevete de invenție  (definirea soluției originale, inclusiv asistență la redactarea propunerii de inven?ie);
- Invenții de serviciu,
- Modele de utilitate,
- Mărci;
- Desene și modele industriale;

  • Veghe tehnologică pentru produsele concurenței;
  • Acces la baze da date si instruire in procesul de cautare;
  • Cercetare documentare pentru o temă dată din bănci de date ce totalizează peste 60 milioane de brevete.
  • Cercetare statistică și evaluare de soluții;
  • Evaluare brevete ale firmei sau ale inventatorilor pentru valorificare, licențiere sau producție, cu programul IPScore 2;
  • Training în Inventică și Ingineria valorii;
  • Consultanță in situ (la firmă) pentru noi sau îmbunătățite soluții constructive, tehnice, tehnologice – PREDIAGNOZĂ;